Articles by Jakub Houska

Otevřený dopis vládě ČR

11.11.2018 // 0 Comments

    V pátek 9.11.2018 jsme doručili na podatelnu úřadu vlády dopis podepsaný 13-ti význačnými osobnostmi naší akademické sféry v oblasti zemědělství a životního prostředí a také profesními organizacemi či význačnými zemědělci. Dopisem chceme vyjádřit podporu [více]

Agrolesnická exkurze do Francie

16.3.2017 // 0 Comments

S Českým spolkem pro agrolesnictví do jižní Francie Český spolek pro agrolesnictví (národní pobočka evropské EURAF) v druhém květnovém týdnu letošního roku exkurzní cestu za agrolesnictvím do Francie – přesněji do oblasti Montpellier a Toulouse. Cesta je zaměřena [více]