Articles by Jakub Houska

Tisková konference Národní koalice pro boj se suchem

10.5.2019 // 0 Comments

Tisková konference Národní koalice pro boj se suchem 7.5.2019 Dne 7.5.2019 proběhla tisková konference Národní koalice pro boj se suchem, kde Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. explicitně zmiňuje agrolesnické systémy jako jeden z nástrojů boje proti klimatické [více]

Charta ICRAF – podpora výzkumu agrolesnictví

26.4.2019 // 0 Comments

Výborem pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj bylo schváleno usnesení: „Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR vyjadřuje podporu dokumentu Charty ICRAF o výzkumu v oblasti agrolesnictví a doporučuje ministru [více]

Agrolesnická exkurze do Francie

16.3.2017 // 0 Comments

S Českým spolkem pro agrolesnictví do jižní Francie Český spolek pro agrolesnictví (národní pobočka evropské EURAF) v druhém květnovém týdnu letošního roku exkurzní cestu za agrolesnictvím do Francie – přesněji do oblasti Montpellier a Toulouse. Cesta je zaměřena [více]