AKTUÁLNĚ

Dotazník: „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“

Český spolek pro agrolesnictví na světovém agrolesnickém kongresu v Montpellier 2019

Členové ČSAL se zúčastnili Světového kongresu o agrolesnictví 2019 (World Congress on Agroforestry), který se konal ve francouzském Montpellieru ve dnech 19. – 22. května 2019.

Mezinárodní konference „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství

Český spolek pro agrolesnictví pořádá dne 18.4.2019 mezinárodní konferenci „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství“ pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Konference navazuje na řadu seminářů a konferencí na agrolesnické téma v minulých letech. Nově však budou prezentovány výsledky vědeckého výzkumu, příklady dobré praxe a policy ze zemí, kde agrolesnictví je již řadu let implementováno, a to výhradně zahraničními hosty. Pozvání přijal např. prezident Evropské agrolesnické federace Patrick Worms, nestor francouzského agrolesnictví a zakladatel nejstarších výzkumných ploch v Evropě Christian Dupraz či britský praktický zemědělec Stephen Briggs. Více ZDE

Český spolek pro agrolesnictví se zapojil do mezinárodního projektu AGFOSY

Projekt „Agrolesnictví: Příležitost pro evropskou krajinu a zemědělství“ (AGFOSY) si klade za cíl seznámit zemědělce, vlastníky půdy, ale také specialisty z řad státní správy, jakým způsobem lze efektivně kombinovat pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. 

7. 12. 2018 proběhla konference/workshop „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“ na České Zemědělské Univerzitě v Praze. Více se dozvíte ZDE

Konference/workshop Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny. Již tento pátek 7.12.2018 na ČZU!

Již tento pátek se uskuteční konference/workshop výzkumného projektu TAČR ÉTA na téma „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“.

Otevřený dopis vládě ČR – Open letter to the Government of the Czech rep.

V pátek 9.11.2018 jsme doručili na podatelnu úřadu vlády dopis podepsaný 13-ti význačnými osobnostmi naší akademické sféry v oblasti zemědělství a životního prostředí a také profesními organizacemi či význačnými zemědělci. Více ZDE

Pozvánka na konferenci/workshop: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci/workshop výzkumného projektu TAČR ÉTA na téma „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“ Více ZDE

Nový agrolesnický projekt: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socioekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinaci se stromovou složkou. Více ZDE

Aleš Erber: Agrolesnictví – budoucnost českého zemědělství a výzva pro lesní školkaře?!

Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslným systémem, ačkoliv jeho implementace do české krajiny není tak dynamická, jak bychom si přáli. Přitom mimoprodukční funkce ALS eliminují celý výčet výše zmíněných nedostatků, jež trápí českou krajinu. Zároveň může být tento systém velmi zajímavý i ekonomicky, pokud se správně použije. Proč tedy nevyužít ALS jako jeden z efektivních a racionálních nástrojů mitigačních a adaptačních opatření pro naši krajinu? Více o článku ZDE