Otevřený dopis vládě ČR

 
 
V pátek 9.11.2018 jsme doručili na podatelnu úřadu vlády dopis podepsaný 13-ti význačnými osobnostmi naší akademické sféry v oblasti zemědělství a životního prostředí a také profesními organizacemi či význačnými zemědělci.
Dopisem chceme vyjádřit podporu přistoupení ČR k chartě ICRAF (World Agroforestry Center se sídlem v Nairobi, jehož prezidentem je Dr. Anthony Simons) a také doporučujeme, aby téma agrolesnictví bylo plnohodnotnou agendou pracovních skupin a při mezirezortních jednáních. Zvláštní význam má při tvorbě SZP v souvislosti s příštím programovým obdobím 2021 – 2027 (Nařízení EP č. 2018/0216). Přílohou dopisu je také Deklarace coby výstup ze semináře „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“ pořádaného 10. května 2018 v poslanecké sněmovně.
 
Znění otevřeného dopisu:
 
Přílohy: