Přeskočit na obsah

Vzděláváním o agrolesnictví proti změně klimatu

doba trvání projektu: 09/2023 - 11/2025

V rámci výzvy Národního programu Životního prostředí byl podpořen projekt Českého spolku pro agrolesnictví s názvem “Vzděláváním o agrolesnictví proti změně klimatu”. Tento projekt se zaměřuje na environmentální vzdělávání a osvětu a je financován z Národního plánu obnovy. Projekt bude realizován v rámci celé České republiky ve spolupráci s Místními akčními skupinami.

Výstupem projektu bude realizace seminářů po celé České republice, budeme natáčet podcasty, vytvoříme nové vzdělávací materiály. Všechny výstupy a informace budou zveřejňovány na tomto webu.

Cílem projektu je poskytnout ucelený vzdělávací program zaměřený na podporu a rozvoj agrolesnictví, prostřednictvím cíleného vzdělávání pro žáky a učitele středních zemědělských škol, zemědělce, vlastníky půdy a pracovníky veřejné správy.

Podpořte organizaci Evropské agrolesnické konference, která se bude konat v květnu 2024 v Brně.
This is default text for notification bar