Přeskočit na obsah

CO JE AGROLESNICTVÍ?

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chována s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem.
 
a

Co nám vzkázali evropští experti na agrolesnictví?

Závěrečná slova z mezinárodní konference o agrolesnictví v Praze 2019

Jsem ohromen jak se v posledních 2-3 letech v Česká Agrolesnická Asociace dynamicky rozvíjí. Měli bysme si zapamatovat jednu věc – agrolesnictví je jen jiné slovo pro trvale udržitelné hospodaření, protože udržitelné hospodaření bez stromů není možné. Mluvíme o agrolesnictví jako by to byla nová a jiná věc, ale je to jen jednoduché hospodaření – udržitelné z hlediska ekonomického, environmentálního i sociálního. Stromy jsou nový zdroj, který je udržitelně využíván/těžen, a to je to o čem je agrolesnictví. Agrolesnictví není jen o tom sázet stromy, ale také je kácet a starat se o ně. Je to dlouhá cesta, kterou je třeba ujít. Jedna z otázek zde byla, jestli potřebujete národní strategii pro agrolesnictví a já říkám že ano, samozřejmě že ji potřebujete a pokud budete chtít, tak můžeme spolupracovat na jejím vytvoření například s vámi můžeme sdílet naše zkušenosti.
Fabien Balaguer – expert na agrolesnictví, Francouzská agrolesnická asociace, Francie

Ve Francii, která je také členem EU, může každý farmář vysadit stromy a nebude mít žádné problémy s CAP (společnou evropskou politikou). Proto si myslím, že když zde jsou s tímto problémy, tak to jsou České problémy – problém není v EU. Ve Francii to je možné, takže by to mělo být možné i zde. Museli jsme se však za agrolesnictví zasadit – nebylo to lehké – změna nastala v roce 2006, kdy se musel vyřešit problém, že i když máte stromy na svém pozemku, tak nemusíte být lesník, ale stále můžete být farmář se stromy na pozemku. Nyní je toto ve Francii ustanoveno. Na Evropské úrovni mají všichni možnost se zabývat agrolesnictvím. (je zde problém s druhým pilířem, ale ten se v současné době řeší). Nejsou zde zatím dotace na agrolesnictví, ale máte možnost agrolesnictví dělat. Využijte této svobody.
Christian Dupraz – expert na agrolesnictví, INRA, Francie

Začala jsem se zabývat agrolesnictvím před 10ti lety a v té době pouze málo lidí ve Velké Británii vědělo, co tento výraz vůbec znamená. V posledních dvou nebo třech letech však zájem prudce vzrostl a o agrolesnictví mluví každý. Ne každý ho dělá, ale každý o něm mluví, a to je můj vzkaz, pojďme mluvit o agrolesnictví, vysvětlovat, zvyšovat komplexnost. Neměli bychom se snažit agrolesnictví regulovat a zjednodušovat, aby se vešlo do nějakých kolonek, je naopak třeba podporovat komplexnost.
Jo Smith – expertka na agrolesnictví a výzkum v agroekologii, Velká Británie

Myslím si, že agrolesnictví má velkou příležitost v České republice. Fakt, že tolik lidí přišlo na toto setkání je ukázkou toho, že agrolesnictví budí pozornost a k tomu Vám můžu gratulovat. Navíc je skvělé, že ministerský reprezentant se zúčastnil konference. Doporučuji Vám, si vytvořit síť spolupráce, tak aby farmáři mohli přijít a vidět různé druhy agrolesnického hospodaření, protože farmáři se učí tím, že něco vidí, ne tím že o tom čtou. Já svádím stálý vnitřní boj, protože jsem na půl farmář a napůl vědec. Moje doporučení zní: nebojte se zkoušet nové věci, protože když neděláte chyby, tak jste nezkoušeli dostatečně.
Stephen Briggs – farmář a konzultant, Velká Británie

Bylo by krásné mít v budoucnu méně regulací pro farmáře, aby mohli zavádět to co chtějí dělat – což může být agrolesnictví. Přál bych si, aby byla v budoucnu větší spolupráce na tomto poli – může to být formou výzkumu, workshopů, diskuzí s farmáři…
Dirk Freese – expert na multifunkční využívání půdy, Německo

Christien je z Francie, která propaguje agrolesnictví nejvíce z Evropských zemí a jsou zde úspěšní nejen díky tomu, že mají velmi silné agrolesnické hnutí, ale také díky tomu, že měli štěstí  – měli opravdu dobrého ministra zemědělství a to pomáhá. Já nevím nic o Českém ministerstvu zemědělství – jediné co vím, je že Váš premiér je velko-zemědělec, ale i Vy můžete mít štěstí, když budete mít ministra nebo i premiéra, který to najednou pochopí a když se to stane, tak se pravidla můžou změnit rychle. A v tomto jsem velice optimistický. Jako prezident EURAF jezdím do různých zemí a vidím, jak jsou organizovány a ze všech malých zemí co znám je Česká republika nejlépe organizovaná, co se týká agrolesnictví. Tato místnost je tak plná, že tady musí být další s televizí, také jsem slyšel že máte 20 lidí co se zúčastní světového agrolesnického kongresu, což je fantastické. Jde vidět, že v této zemi je touha změnit věci a zájem o inovace, takže máte předpoklady k tomu uspět a příležitost zde je i v rámci EU.”
Patrick Worms – expert na agrolesnictví a péči o krajinu, World Agroforestry Cetre, Velká Británie