Přeskočit na obsah

Český agrolesnický spolek (ČSAL) byl založen v roce 2014 skupinou vědců, zemědělců a agrolesnických nadšenců. Cílem spolku je informovat veřejnost o možnostech a novinkách v agrolesnictví a poskytnout informace zemědělcům o tomto způsobu hospodaření. Daří se nám také zapojovat do různých národních i mezinárodních projektů věnujících se výzkumu, popularizaci i zavádění agrolesnictví do praxe. ČSAL je také českou pobočkou Evropské agrolesnické federace (EURAF – European Agroforestry Federation), což nám pomáhá ovlivňovat i evropské agrolesnické dění a zároveň přináší inspiraci v oblasti agrolesnických praktik z jiných zemí Evropy.

Český spolek pro agrolesnictví je otevřenou organizací, které stále roste a její členská základna se rozšiřuje. Díky tomu se mohou propojovat různí lidé různých profesí, kterým není lhostejný stav naší krajiny

Navštivte také naše Facebookové stránky:

NAŠE ČINNOST

  • Aktivně získávat podporu na národní a mezinárodní úrovni pro rozvoj agrolesnictví, což může mít dopad na celkový rozvoj venkova, s přihlédnutím k jeho pozitivním environmentálním, krajinotvorným, sociologickým, ekonomickým a kulturním aspektům včetně podpory multifunkčního zaměření zemědělství v oblasti pěstování rostlin a welfare chovu zvířat a zvěře.
  • Zajišťovat výměnu informací a spolupráci mezi zemědělci praktikujícími agrolesnictví či těmi, kteří ho chtějí praktikovat v ČR, Evropě i ve světě.
  • Výměna nejnovějších vědeckých poznatků a podpora výzkumu v oblasti agrolesnictví na národní i mezinárodní úrovni a přenášení těchto poznatků do praxe. To zahrnuje i vypracování modelů a hodnocení ekonomické efektivnosti agrolesnických systémů hospodaření.
  • Vzdělávání v oboru agrolesnictví včetně profesního vzdělávání dospělých a dále i poskytování poradenství v oblasti agrolesnictví. Osvětová činnost v oblasti agrolesnictví pro odbornou i širokou veřejnost.
  • Spolupodílet se na vytváření právních a legislativních předpisů souvisejících s agrolesnickým hospodařením. Zejména se jedná o vypracování definic, zásad, legislativního rámce pro agrolesnické hospodaření v ČR a vypracování strategických dokumentů pro rozvoj agrolesnictví v ČR ke zvýšení diverzity a konkurenceschopnosti českého zemědělství.
  • Ochrana tradičních hodnot, přírodního a kulturního dědictví, které tradiční agrolesnické systémy hospodaření poskytují v místech jejich historického výskytu.
  • Vytvořit diskusní platformu rozličných zájmů aktérů, jejichž činnost má dopad na provozování agrolesnického hospodaření.
  • Plnit roli české pobočky EURAF (European Agroforestry Federation) a rozvíjet spolupráci s jinými profesními vládními i nevládními organizacemi k prosazování a podpoře agrolesnických způsobů hospodaření.