Přeskočit na obsah

Agrolesnictví v Evropě

Zpráva o současném stavu implementace agrolesnictví v partnerských zemích projektu AGFOSY

Tato zpráva byla vytvořena v rámci pracovního balíčku 1 projektu AGFOSY. Hlavním cílem bylo shromáždit a analyzovat informace o současném stavu agrolesnictví, jak v partnerských zemích( Belgie, Česká republika, Francie, Maďarsko, Slovensko, Španělsko), tak i ve zbytku Evropy a vybrat skupinu příjemců, kteří by přispěli k testování tréninkových materiálů, které budou v rámci projektu vyvinuty. V této zprávě autoři shrnují údaje dostupné z národních zpráv o současném stavu agrolesnictví a výsledky průzkumu mezi subjekty v každé zemi (farmáři, vědci, poradci atd.), který zkoumal jejich pohled na vývoj, překážky a podněty, příležitosti a očekávání v souvislosti s agrolesnictvím. Pro účely sběru všech potřebných informací z partnerských zemí, byla v rámci projektu vyvinuta metodika a dotazník. Během průzkumu bylo připraveno a provedeno více než 30 rozhovorů v šesti zemích s nejdůležitějšími zainteresovanými stranami. Výsledky průzkumu byly zahrnuty do příslušných částí zprávy, proto tento dokument neslouží pouze jako aktuální popis stavu agrolesnictví v zemích zahrnutých do projektu AGFOSY, ale také odráží potřeby dalšího rozvoje z praktického hlediska s přispěním zainteresovaných subjektů.