Videa

Příklady agrolesnické praxe z ČR

 

Krásný příklad silvoorebného agrolesnictví ze sousedního Německa. Liniová výsadba rychle rostoucích topolů na orné půdě v kombinaci s rostlinou produkcí a chovem drůbeže.

Rozhovor s naším členem Radimem Kotrbou pro Český rozhlas – Radiožurnál, točený na jejich rodinné farmě Jelen z Misek.

Life within Planetary Boundaries – AGROFORESTRY – film s anglickými titulky

Poster prezentace našich členů na konferenci EURAF 2020 (v angličtině):

Jan Weger: Geophysical survey of tree root zones in different production systems on agricultural land

Bohdan Lojka: Agroforestry in the Czech Republic – history, present state and perspectives