Přeskočit na obsah

Série webinářů na téma Agrolesnictví a uhlík

Čtyři webináře, které představují zkušenosti absolventů ELTI (Environmental Leadership & Training Initiative at the Yale School of the Environment) a dalších odborníků na agrolesnictví. 

Příležitosti pro sektor zemědělství v rámci snahy o dosažení klimatické neutrality.

Proč je důležité snižovat emise ze zemědělství? A jaké možnosti se nám v ČR nabízí? 

Naše zemědělská krajina na tom není dobře. Úrodnou půdu odnáší vodní i větrná eroze, velkoplošné hospodaření způsobuje ztrátu biodiverzity a krajina přichází i o schopnost zadržovat vodu. Jedno z opatření, které by situaci mohlo stabilizovat, je agrolesnictví.

Pestrá a stabilní krajina - 3 část: Agrolesnictví

Video popisuje obecně agrolesnictví a také dopodrobna vysvětluje pravidla nového dotačního titulu zaměřeného na agrolesnictví, který se rozbíhá v roce 2023. 

Stromy na zemědělské půdě jako krajinné prvky. Video se věnuje definici krajinných prvků, jejich popisu, ale i problematice dotací a legislativy s krajinnými prvky spojené. 

Pestrá a stabilní krajina – 1 část: Úvod do problematiky

Video popisuje problematiku stromů na zemědělské půdě z hlediska legislativy i dotací.

Příklady agrolesnické praxe v ČR

 

Krásný příklad silvoorebného agrolesnictví ze sousedního Německa. Liniová výsadba rychle rostoucích topolů na orné půdě v kombinaci s rostlinou produkcí a chovem drůbeže.

Rozhovor s naším členem Radimem Kotrbou pro Český rozhlas – Radiožurnál, točený na jejich rodinné farmě Jelen z Misek.

Life within Planetary Boundaries – AGROFORESTRY – film s anglickými titulky

Poster prezentace našich členů na konferenci EURAF 2020 (v angličtině):

Jan Weger: Geophysical survey of tree root zones in different production systems on agricultural land

Bohdan Lojka: Agroforestry in the Czech Republic – history, present state and perspectives