ČESKÝ SPOLEK PRO AGROLESNICTVÍ

Jsme spolek, jehož cílem je osvěta alternativního využití zemědělských půd ve stylu agrolesnických systémů, pro zlepšení stavu půd a životního prostředí bez snížení produkce.

NAŠE ČINNOST

ROZVOJ AGROLESNICTVÍ

Získávání podpory na národní a mezinárodní úrovni pro rozvoj agrolesnictví

VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora výzkumu a vzdělávání v oboru agrolesnictví

AGROLESNICKÁ POLITIKA

Spolupodílení se na vytváření právních a legislativních předpisů souvisejících s agrolesnickým hospodařením

CO JE AGROLESNICTVÍ?

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chována s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem.

PROČ AGROLESNICTVÍ?

Integrace dřevin do produkčních systémů nabízí mnohé výhody, jak pro půdu, tak pro biodiverzitu. Výsadbou stromů mezi nebo v blízkosti plodin a na pastvinách se vytváří prostředí pro přidruženou flóru a faunu, čímž se zvyšuje nadzemní i podzemní biodiverzita a zároveň vzniká úkryt pro dobytek v případě špatného počasí nebo extrémního horka. Stromy, nejen že dokážou významně omezit vodní a větrnou erozi zlepšováním infiltrace srážek do půdy a poskytováním vegetačního pokryvu, ale také svým opadem a kořeny a vracením organické hmoty do půdy zlepšují půdní strukturu.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

International Union for Agroforestry

Mezinárodní unie pro agrolesnictví na valné hromadě v kanadském Quebecu zvolila nové vedení. Board of Trustees se sešel v Praze, aby jednal o strategii na příští funkční období (3 roky) i ve střednědobém výhledu. Na odkazu níže najdete rozhovor s novým prezidentem IUAF Patrickem Wormsem. https://zivauni.cz/odbornici-na-agrolesnictvi-jednali-na-ceske-zemedelske-univerzite-o-strategii-mezinarodni-unie-agrolesnictvi-ktera-zde-sidli/

dále...

5th World Congress on Agroforestry 2022 – Call for Abstracts

V příštím roce proběhne již pátý světový agrolesnický kongres – 5th World Congress on Agroforestry 2022: Transitioning to a Viable World. Konference se bude konat v kanadském Québecu, 17. až 20. července 2022. Bude možná i virtuální účast. Již nyní můžete zasílat abstrakty k ústní nebo posterové prezentaci. Více informací zde Call...

dále...

UKÁZKY AGROLESNICTVÍ