Přeskočit na obsah

ČESKÝ SPOLEK PRO AGROLESNICTVÍ

Jsme spolek, jehož cílem je osvěta alternativního využití zemědělských půd ve stylu agrolesnických systémů, pro zlepšení stavu půd a životního prostředí bez snížení produkce.

NAŠE ČINNOST

ROZVOJ AGROLESNICTVÍ

Získávání podpory na národní a mezinárodní úrovni pro rozvoj agrolesnictví

VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora výzkumu a vzdělávání v oboru agrolesnictví

AGROLESNICKÁ POLITIKA

Spolupodílení se na vytváření právních a legislativních předpisů souvisejících s agrolesnickým hospodařením

CO JE AGROLESNICTVÍ?

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chována s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem.

PROČ AGROLESNICTVÍ?

Integrace dřevin do produkčních systémů nabízí mnohé výhody, jak pro půdu, tak pro biodiverzitu. Výsadbou stromů mezi nebo v blízkosti plodin a na pastvinách se vytváří prostředí pro přidruženou flóru a faunu, čímž se zvyšuje nadzemní i podzemní biodiverzita a zároveň vzniká úkryt pro dobytek v případě špatného počasí nebo extrémního horka. Stromy, nejen že dokážou významně omezit vodní a větrnou erozi zlepšováním infiltrace srážek do půdy a poskytováním vegetačního pokryvu, ale také svým opadem a kořeny a vracením organické hmoty do půdy zlepšují půdní strukturu.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Memorandum se Spolkem pro regenerativní zemědělstvím

Dne 26.4.2024 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci se Spolkem pro regenerativní zemědělství Český spolek pro agrolesnictví a Spolek pro regenerativní zemědělství se rozhodly navázat spolupráci s cílem podporovat udržitelné a ekologicky šetrné zemědělství. Tato spolupráce spočívá ve sdílení informací, vzájemném vzdělávání a společném prosazování principů agrolesnictví a regenerativního zemědělství.  Spolky...

dále...

Konference – Ochrana půdy v nových legislativních podmínkách

Program konference přiblíží zásadní význam pozemkových úprav, zejména z pohledu zemědělské veřejnosti, dále z pohledu zavádění zemědělského výzkumu do praxe, budou představeny agrolesnické systémy jak z pohledu nového nařízení vlády, tak i projektanta, bude prezentována problematika větrné eroze v území zasaženém tornádem. Termín konání: 27. června 2023 od 8:30 do...

dále...

DVP Agro – den otevřených dveří

DVP Agro vás zve na den otevřených dveří: “Hnojení digestátem, bilance dusíku a organické hmoty”. https://www.facebook.com/dvpagrorajhrad/posts/pfbid023MgWKzLbYiV1NwpNvm7EBWKYZpKhrTVGhFasG2k7zgFasRJvN5Ka3vtYDQAfNuoul

dále...

UKÁZKY AGROLESNICTVÍ