ČESKÝ SPOLEK PRO AGROLESNICTVÍ

Jsme spolek, jehož cílem je osvěta alternativního využití zemědělských půd ve stylu agrolesnických systémů, pro zlepšení stavu půd a životního prostředí bez snížení produkce.

NAŠE ČINNOST

ROZVOJ AGROLESNICTVÍ

Získávání podpory na národní a mezinárodní úrovni pro rozvoj agrolesnictví

VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora výzkumu a vzdělávání v oboru agrolesnictví

AGROLESNICKÁ POLITIKA

Spolupodílení se na vytváření právních a legislativních předpisů souvisejících s agrolesnickým hospodařením

CO JE AGROLESNICTVÍ?

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chována s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem.

PROČ AGROLESNICTVÍ?

Integrace dřevin do produkčních systémů nabízí mnohé výhody, jak pro půdu, tak pro biodiverzitu. Výsadbou stromů mezi nebo v blízkosti plodin a na pastvinách se vytváří prostředí pro přidruženou flóru a faunu, čímž se zvyšuje nadzemní i podzemní biodiverzita a zároveň vzniká úkryt pro dobytek v případě špatného počasí nebo extrémního horka. Stromy, nejen že dokážou významně omezit vodní a větrnou erozi zlepšováním infiltrace srážek do půdy a poskytováním vegetačního pokryvu, ale také svým opadem a kořeny a vracením organické hmoty do půdy zlepšují půdní strukturu.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Konference – Ochrana půdy v nových legislativních podmínkách

Program konference přiblíží zásadní význam pozemkových úprav, zejména z pohledu zemědělské veřejnosti, dále z pohledu zavádění zemědělského výzkumu do praxe, budou představeny agrolesnické systémy jak z pohledu nového nařízení vlády, tak i projektanta, bude prezentována problematika větrné eroze v území zasaženém tornádem. Termín konání: 27. června 2023 od 8:30 do...

dále...

DVP Agro – den otevřených dveří

DVP Agro vás zve na den otevřených dveří: „Hnojení digestátem, bilance dusíku a organické hmoty“. https://www.facebook.com/dvpagrorajhrad/posts/pfbid023MgWKzLbYiV1NwpNvm7EBWKYZpKhrTVGhFasG2k7zgFasRJvN5Ka3vtYDQAfNuoul

dále...

Poradci v agrolesnictví fungují pod Komorou zemědělských poradců

Český spolek pro agrolesnictví je coby právnická osoba členem Komory zemědělských poradců ČR (KZP), jeho členové tak standardním způsobem poskytují poradenství jak v podobě konzultačních služeb (např. telefonicky) v rámci národní podpory 9.F.e, tak v podobě projektových služeb (certifikace ADVIGREEN využívající intervenci SP SZP 54.78). Pokud potřebujete poradit se založením...

dále...

Dotační titul Agrolesnictví je na světě !

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření...

dále...

UKÁZKY AGROLESNICTVÍ