KONTAKT

Český spolek pro agrolesnictví
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 961/129, 165 00, Praha 6
IČ 03242676

předseda: Bohdan Lojka, tel. +40 734 170 763, lojka@ftz.czu.cz
místopředseda: Jan Weger, tel. +420 605 205 995, weger@vukoz.cz
pokladník: Jakub Houška, tel. +420 723 551 514, houskaj@af.czu.cz

info@agrolesnictvi.cz