Seminář „Rychle rostoucí dřeviny pro zem. a lesnické využití v podmínkách ČR“

Informujeme Vás o konání semináře na téma „Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky“

Rychle rostoucí dřeviny na zemědělské a lesní půdě jsou doprovodnými prvky agrolesnických systémů. Nové poznatky z výzkumné instituce VÚKOZ s praktickými ukázkami v rámci exkurze jsou přirozenou cestou k doplnění znalostí pro dosažení trvale udržitelných, vysoce produktivních a biologicky vyvážených agrolesnických systémů.

Odkaz na předběžný program: http://www.vukoz.cz/index.php/isoze-domu

Informace a přihlašování na e-mailu: jobbikova@vukoz.cz