Lenka Ehrenbergerová

ZAJÍMAVÁ VIDEA

Life within Planetary Boundaries – AGROFORESTRY – film s anglickými titulky Krátké video o liniových výsadbách dřevin na orné půdě (alley cropping)

Dotazník: „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“.

DOTAZNÍK ZDE Velmi by pomohlo, kdyby co nejvíce zemědělců odpovědělo na dotazník pořádaný MZe, který se zaměřujeme na názory a postoje zemědělců k výsadbě dřevin na zemědělských půdách a k zavádění agrolesnictví v ČR. Dotazník se skládá z 5 sekcí a jeho vyplnění Vám zabere… Číst dále »Dotazník: „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“.