Přeskočit na obsah

CERTIFIKOVANÁ METODIKA Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě

Představujeme vám metodiku Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě, která vznikla v rámci projektu TAČR Éta a byla certifikovaná Ministerstvem zemědělství.

Certifikovanou metodiku si můžete stáhnout zde:

Cílem této metodiky bylo definovat, klasifikovat, charakterizovat a odhadnout rozsah jednotlivých agrolesnických systémů (ALS) v ČR, představit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů na území ČR s primárním zaměřením na socioekonomický, legislativní a environmentální kontext. Analyzovány byly legislativní bariéry, příležitosti a možné podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Cílem bylo také poskytnout podkladové materiály, na jejichž základě je možné založit agrolesnické systémy na zemědělské půdě a tato metodika by měla sloužit jako vodítko pro uplatnění a zavádění agrolesnických systémů v ČR.

Tato metodika (Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě) byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Název projektu: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny (TL01000298).