Český spolek pro agrolesnictví na světovém agrolesnickém kongresu v Montpellier

Již čtvrtý světový kongres o agrolesnictví v Montpellier navazuje na dřívější kongresy v USA, Keni a Indii. Letos se poprvé pořádal na Evropské půdě. Hlavním tématem kongresu bylo Agrolesnictví – posílení vazeb mezi vědou, společností a politikou (Agroforestry – Strengthening links between science, society and policy). Celkem se akce účastnilo více jak 1000 expertů ze 100 zemí. Více jak 300 prezentací a 600 posterů představili nejnovější agrolesnický výzkum.

Čeští a slovenští agrolesníci přispěli následujícími postery:

  • Anna Chládová et al.: Re-introducing agroforestry in the Czech agriculture through a cooperative project
  • Péter Szabó et al.: Traditional agroforestry in the Czech Republic: distribution, characteristics and drivers of decline
  • Michal Pástor et al.: Current state and possibilities of selected agroforestry systems in Central Europe
  • Jan Weger et al.: Agroforestry systems for protection & restoration of landscape functions endangered by climate change and human activity
  • Majewski, Jan Weger et al.: Comparison of autumn photosynthetic activity and root system visualization: a Case study of hybrid Poplar NE-49 and European ash in agricultural plantation 
  • Bohdan Lojka byl chairman sekce Agrolesnictví v praxi.

ČSAL také dostalo možnost reprezentovat české a slovenské agrolesnictví v rámci Evropské Agrolesnické Tour, která byla součástí kongresu. Česko-slovenský stánek byl vyzdoben živými stromy lípy srdčité a doplněn fotografiemi a letáčky z našich domovin. Pro návštěvníky byl připraven znalostní kvíz a lokálně vyprodukované pochutiny.

Kongres byl zakončen exkurzí na dvě silvopastorální agrolesnické farmy v regionu Toulouse. První farma byla zaměřená na intenzivní produkci drůbežího masa, druhá farma byla o něco rozmanitější a kromě produkce drůbežího, zde ještě chovali lokální plemena prasat. Každá farma od české delegace obdržela lípu srdčitou a oskeruši, která byla na počet kongresu vysazena. Odrostky lípy a oskeruše z památných stromů vypěstovali/dodali školkaři z VÚKOZ (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví).

Světový kongres o agrolesnictví 2019 (World Congress on Agroforestry) byla pořádán organizacemi CIRAD (The French Agricultural Research Centre for International Development), INRA (Institut national de la recherche agronomique) ve spolupráci s ICRAF (World Agroforestry),  Agropolis  International a Montpellier University of Excellence.