Přeskočit na obsah

Český spolek pro agrolesnictví se zapojil do mezinárodního projektu AGFOSY

Projekt „Agrolesnictví: Příležitost pro evropskou krajinu a zemědělství“ (AGFOSY) si klade za cíl seznámit zemědělce, vlastníky půdy, ale také specialisty z řad státní správy, jakým způsobem lze efektivně kombinovat pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou.

Díky projektu AGFOSY by měl vzniknout komplexní a zároveň flexibilní vzdělávací systém zaměřený na agrolesnictví, který bude založený hlavně na zkušenostech farmářů z různých míst Evropy, kteří hospodaří agrolesnickým způsobem. Díky novému vzdělání budou zemědělci moci začít využívat agrolesnické praktiky, které přinesou pozitiva nejen jim, ale celé společnosti. Výukové materiály, které vniknou v rámci projektu, budou volně přístupné na internetu a tím pádem se k nim mohou dostat i lidé z odlehlých lokalit. Vzniklé výukové materiály budou dostupné nejen v češtině a angličtině, ale i francouzštině, slovenštině, maďarštině, a španělštině, takže jejich dopad bude mezinárodní. Navíc se uskuteční tréninkové kurzy pro zájemce o danou problematiku, a to ve všech zemích zapojených do projektu. Projekt AGFOSY bude probíhat necelé dva roky a výukové materiály budou dostupné online v létě 2020.

V rámci projektu bude mezi farmáři v jednotlivých státech zorganizováno dotazníkové šetření identifikující současnou úroveň znalostí agrolesnické problematiky. Na něj bude navazovat příprava několika případových studií, které veřejnosti představí úspěšné příklady farem využívajících principů agrolesnictví. Výhodou mezinárodní spolupráce je možnost vzájemného předávání zkušeností, neboť v některých evropských zemích je agrolesnictví více rozšířeno, než je tomu například v České republice. Na základě studií a příkladů dobré praxe budou připraveny výukové materiály a zorganizovány tréninkové kurzy pro zájemce o danou problematiku. Posledním z výstupů projektu bude tvorba krátkých vzdělávacích videí o možnostech implementace agrolesnictví na již existujících farmách a výhodách jeho využívání. Videa budou volně dostupná na internetu.

Přehled ostatních zapojených organizací:

Asociace soukromého zemědělství (koordinátor) – Česká republika

Soproni Egyetem Kooperacios Kutatasi Kozpont Nonprofit Kft – Maďarsko

Association Francaise D Agroforesterie, Des Racines Et Des Cimes – Francie

Národné Lesnické Centrum – Slovensko

European Landowners Organization – Belgie

On Projects Advising SL – Španělsko

 

Obrázek 1 Pěstování vína v zástinu borovic (Francie)

Obrázek 2 Chov slepic v agrolesnickém systému (Francie)

 

 

Podpořte organizaci Evropské agrolesnické konference, která se bude konat v květnu 2024 v Brně.
This is default text for notification bar