Dotační titul ALS

Nový dotační titul pro podporu agrolesnických systémů

Dotační titul Agrolesnictví se začal připravovat v roce 2019 v rámci PRV týmem vedeným panem ředitelem Davidem Kunou a panem náměstkem Pavlem Sekáčem (MZe). Pracovní skupina od té doby měla 11. pracovních setkání, některá fyzicky některá on-line, zejména v době pandemie covid-19 a jejími členy byly zástupci různých profesních a odborných organizací.

Poslední pracovní skupina proběhla na náš impulz 9.3. 2022 on-line, uveřejňujeme zde prezentaci a zápis. Spolupráce s MZe si velmi vážíme, přesto bychom chtěli některé technické parametry titulu mít nastaveny jinak, z našeho pohledu atraktivněji pro zemědělce a flexibilněji ve varbě na specifické podmínky různých lokalit. Doufáme, že tyto parametry budeme moci modifikovat i během programového období krom jiného na základě zkušeností z prvních výsadeb.

V této chvíli se snažíme přesvědčit naše kolegy na MZe, aby alokace na titul byla co nejvyšší. Bylo by fatální chybou, kdyby v době rychle se šířícího povědomí o tomto progresivním způsobu managementu, byla nízká alokace limitujícím faktorem na dlouhou dobu příštího programového období.

Dotační titul by měl vejít v platnost od roku 2023. Podrobnější informace o technických parametrech, časovém harmonogramu apod., získáte na odkazech níže.