Přeskočit na obsah

Dne 26.4.2024 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci se Spolkem pro regenerativní zemědělství

Český spolek pro agrolesnictví a Spolek pro regenerativní zemědělství se rozhodly navázat spolupráci s cílem podporovat udržitelné a ekologicky šetrné zemědělství. Tato spolupráce spočívá ve sdílení informací, vzájemném vzdělávání a společném prosazování principů agrolesnictví a regenerativního zemědělství. 

Spolky se Memorandem zavázaly, že budou spolupracovat v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání a osvěty, ale také v jednání s vládními institucemi a úřady.

Naše cíle jsou společné:

Chceme propagovat alternativy ke konvenčnímu zemědělství , které vedle výrobní funkce přináší environmentální benefity. Jde především o protierozní funkci, zlepšování půdních vlastností, biodiverzitu půdy i zemědělské krajiny a zlepšování mikroklimatu. 

Chceme, aby zemědělství bylo udržitelné, poutalo uhlík do půdy, vypouštělo méně skleníkových plynů a zároveň bylo ve střednědobé perspektivě ekonomicky efektivní.