Přeskočit na obsah

Na Zelený čtvrtek zelené téma – konference o agrolesnictví Praha 18.4.2019

Konference “Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství”.

Na Zelený čtvrtek zelené téma – dne 18.4.2019 se konala konference o agrolesnictví, na kterou přijali pozvání přední osobnosti evropského agrolesnictví. Je nám potěšením sdělit, že akce, nad kterou převzal záštitu jak pan ministra Brabec (zastita_MŽP, průvodni dopis), tak pan ministr Toman (zastita_MZe) a také Komise pro ŽP AV ČR, se opravdu povedla. Na konferenci byl po celý den přítomen náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., který si – dle jeho vlastních slov – “vyčlenil čas pro důležité téma”, aby se mohl nechat inspirovat zahraničními zkušenostmi a také představil postup prací na tvorbě dotačních titulů pro agrolesnictví pro příští programové období. Vystoupil také pan náměstek ministra ŽP Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. Ačkoli byla původně rezervována pouze největší přednášková místnost v sídle Akademie věd ČR (Národní 3, Praha), museli pořadatelé pro velký zájem zajistit také vedlejší místnost, kam byl vysílán přímý přenos prezentací a diskusí. Akci navštívilo v průběhu dne na 150 hostů z řad zemědělců, státních úředníků, profesních organizací, výzkumných a akademických institucí (+ další nezaregistrovaní), záznam byl také streamován na youtube kanál AV ČR, kde bude koncem týdne k dispozici audio/video záznam v obou jazykových mutacích (anglický originál i simultánní překlad do češtiny) – na FB i webu Českého spolku pro agrolesnictví dáme brzy odkaz na tyto materiály, stejně jako prezentace přednášejících. O konferenci a agrolesnickém tématu bude také informovat Česká televize a Český rozhlas.
Stanovisko Komise pro ŽP AV ČR lze shlédnout v češtině i angličtině. Na stránkách AV ČR lze také najít shrnující článek o konferenci.