Přeskočit na obsah

Pozvánka na seminář „Co můžeme očekávat od agrolesnictví v ČR“

Dovolujeme si vás pozvat na 2. seminář výzkumného projektu TAČR ÉTA, letos na téma „Co můžeme očekávat od agrolesnictví v ČR“. Seminář je určen široké odborné veřejnosti a především farmářům a všem zájemcům o problematiku agrolesnictví.

Termín: středa 20. 11. 2019, od 9:30 do cca 17:00

Místo: sál Žabčice, Lidový dům Žabčice, U Rybníka 23 (49.0119658N, 16.6040800E)

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1uJ4BKTkdACRQtcY8Z30Xfd7ikVoS54ilSQ3W1wj21sdHSg/viewform

Seminář je bezplatný, občerstvení i oběd zajištěn. Vzhledem k omezeným kapacitám je nutná registrace, přihlášky budou akceptovány do naplnění kapacit.

Pořádají: Mendelova univerzita v Brně a Český spolek pro agrolesnictví

Plánovaný program:

9:00 – 9:30          Příjezd účastníků, registrace

9:30 – 13:00        Teoretická část semináře

9:30 – 9:45          Úvodní slovo (Doc. M. Klimánek – zástupce pořádající organizace)

9:45 – 10:10        Stav a problémy zemědělství v ČR – možné přínosy ALS (prof. J. Křen – Mendelu)

10:10 – 11:15     Očekávané přínosy ALS – shrnutí řešení a výsledku projektu TAČR TL01000298 (Doc. B. Lojka – ČZU, další řešitelé: VÚKOZ, Asociace soukromého zemědělství ČR, Botanický ústav AV ČR, Etnologický ústav AV ČR, Mendelu)

11:15 – 11:45      Přestávka na kávu

11:45 – 12:00     Podpora Agrolesnictví na MZe (Ing. D. Kuna – zástupce min: zemědělství)

12:00 – 12:15     Agrolesnictví v Jihomoravském kraji (RNDr. I. Macurová – zástupce JMK)

12:15 – 12:30     Dřeviny a jejich uplatnění v ALS (Ing. J. Weger – VUKOZ Průhonice)

12:30 – 12:45     Stav agrolesnictví na Slovensku (Ing. J. Jankovič – NLC Zvolen, SK)

12:45 -13:00       Diskuse

13:00                     Oběd

14:00                     Exkurze – DO založení „Moderního agrolesnického systému“ ŠZP, Mendelu Žabčice (Ing. P. Elzner, Ing. J. Houška, Ing. A. Martiník, Ing. R. Měřínský)

16:30                     Zakončení, odjezd účastníků

Místo srazu odpolední exkurze: 49.0047636N, 16.6046325E.

Seminář je pořádán v rámci řešení projektu Technologické Agentury ČR (TAČR – TL01000298) „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“.

Případné dotazy zasílejte na: Ing. Antonín Martiník, ÚZPL, LDF, Mendelu v Brně martinik@mendelu.cz

Podrobnosti o tom jak seminář probíhal.

Prezentace ze semináře ke stažení.