Pracovní skupina ALS

Pracovní skupina k budoucí podobě SZP – téma Agrolesnictví a Zalesňování.

Zápis a prezentace z jednání pracovní skupiny konané 9. 3. 2022.