Přeskočit na obsah

DEKLARACE jako výstup ze semináře „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“, Poslanecká sněmovna PČR, 10. květen 2018.

Dáváme tímto k uveřejnění Deklaraci jako výstup ze semináře „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu„:

Text Deklarace  

Význační signatáři deklarace (dle abecedního pořádku) z řad účastníků semináře:

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. (Náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, MŽP)

Mgr. Radek Holomčík (poslanec PČR, místopředseda zemědělského výboru)

Ing. Jakub Houška, Ph.D. (vedoucí Odboru krajinné ekologie, VÚKOZ, v.v.i.)

Ing. Marian Jurečka (poslanec PČR, člen zemědělského výboru)

Ing. Radim Kotrba, Ph.D. (VÚŽV, v.v.i.)

Ing. David Kuna (ředitel odboru enviromentálních podpor, MZe)

Doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. (vedoucí Katedry tropických plodin a agrolesnictví, Fakulta tropického zemědělství, ČZU)

Jiří Michalisko (soukromý zemědělec)

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (Platforma pro krajinu, Botanický ústav AV ČR, v.v.i.)

Daniel Pitek (soukromý zemědělec)

Mgr. Zdeněk Poštulka, (Koalice pro řeky)

Ing. Josef Stehlík (předseda Asociace soukromých zemědělců)

Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (ředitel, VÚMOP, v.v.i.)

Ing. Jan Weger, Ph.D. (vedoucí Odboru fytoenergetiky, VÚKOZ, v.v.i.)

 

 

 

 

Podpořte organizaci Evropské agrolesnické konference, která se bude konat v květnu 2024 v Brně.
This is default text for notification bar