ČESKÝ SPOLEK PRO AGROLESNICTVÍ

Jsme spolek, jehož cílem je osvěta alternativního využití zemědělských půd ve stylu agrolesnických systémů, pro zlepšení stavu půd a životního prostředí bez snížení produkce.

NAŠE ČINNOST

ROZVOJ AGROLESNICTVÍ

Získávání podpory na národní a mezinárodní úrovni pro rozvoj agrolesnictví

VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora výzkumu a vzdělávání v oboru agrolesnictví

AGROLESNICKÁ POLITIKA

Spolupodílení se na vytváření právních a legislativních předpisů souvisejících s agrolesnickým hospodařením

CO JE AGROLESNICTVÍ?

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chována s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem.

PROČ AGROLESNICTVÍ?

Integrace dřevin do produkčních systémů nabízí mnohé výhody, jak pro půdu, tak pro biodiverzitu. Výsadbou stromů mezi nebo v blízkosti plodin a na pastvinách se vytváří prostředí pro přidruženou flóru a faunu, čímž se zvyšuje nadzemní i podzemní biodiverzita a zároveň vzniká úkryt pro dobytek v případě špatného počasí nebo extrémního horka. Stromy, nejen že dokážou významně omezit vodní a větrnou erozi zlepšováním infiltrace srážek do půdy a poskytováním vegetačního pokryvu, ale také svým opadem a kořeny a vracením organické hmoty do půdy zlepšují půdní strukturu.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

PŘÍRUČKA AGROLESNICTVÍ

Permakultura (CS) přeložila z anglického originálu příručku o agrolesnictví v Británii, která je skvělým zdrojem informací o agrolesnictví i pro české čtenáře. Český překlad brožurky si můžete zdarma stáhnout zde: https://www.permakulturacs.cz/product/157/prirucka-agrolesnictvi

dále...

UKÁZKY AGROLESNICTVÍ