Přeskočit na obsah

Charta ICRAF – podpora výzkumu agrolesnictví

Výborem pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj bylo schváleno usnesení:

“Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR vyjadřuje podporu dokumentu Charty ICRAF o výzkumu v oblasti agrolesnictví a doporučuje ministru životního prostředí a vícepremiéru Mgr. Richardu Brabcovi a ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc. po předchozím projednání ko-signaci navrhovaného dokumentu „Instrument of accession“ jménem vlády České republiky. Připojení se k Chartě ICRAF je symbolickou, diplomatickou a morální podporou k dalšímu výzkumu v této oblasti a nepředstavuje pro Českou republiku žádné závazky z hlediska finančního ani z hlediska lidských zdrojů.”

O stanovisku Výboru informoval pan náměstek Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. na konferenci “Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství” konané 18.4.2019.

Usnesení se týká tzv. Charty ICRAF, o jejíž podporu jsme žádali premiéra ČR otevřeným dopisem z 9.11.2018. Související informace naleznete na stránce ČSAL věnované tomuto tématu.

Dokument bude nyní předložen s doporučujícím stanoviskem ke schválení jak panu ministru Brabcovi, tak panu ministru Tomanovi. Je na místě připomenout, že obě ministerstva přejali záštitu nad výše uvedenou konferencí.