Přeskočit na obsah

Charta ICRAF – podpora výzkumu agrolesnictví

Výborem pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj bylo schváleno usnesení:

„Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR vyjadřuje podporu dokumentu Charty ICRAF o výzkumu v oblasti agrolesnictví a doporučuje ministru životního prostředí a vícepremiéru Mgr. Richardu Brabcovi a ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc. po předchozím projednání ko-signaci navrhovaného dokumentu „Instrument of accession“ jménem vlády České republiky. Připojení se k Chartě ICRAF je symbolickou, diplomatickou a morální podporou k dalšímu výzkumu v této oblasti a nepředstavuje pro Českou republiku žádné závazky z hlediska finančního ani z hlediska lidských zdrojů.“

O stanovisku Výboru informoval pan náměstek Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. na konferenci „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství“ konané 18.4.2019.

Usnesení se týká tzv. Charty ICRAF, o jejíž podporu jsme žádali premiéra ČR otevřeným dopisem z 9.11.2018. Související informace naleznete na stránce ČSAL věnované tomuto tématu.

Dokument bude nyní předložen s doporučujícím stanoviskem ke schválení jak panu ministru Brabcovi, tak panu ministru Tomanovi. Je na místě připomenout, že obě ministerstva přejali záštitu nad výše uvedenou konferencí.

Podpořte organizaci Evropské agrolesnické konference, která se bude konat v květnu 2024 v Brně.
This is default text for notification bar