Přeskočit na obsah

Dotační titul Agrolesnictví je na světě !

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví)

V konečném a odsouhlaseném znění naleznete na odkazu níže:

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/23-0700.htm

Podrobnosti k dotačnímu titulu najdete na podstránce věnující se tomuto tématu.