Přeskočit na obsah

Výstava Agrolesnictví – příležitost pro krajinu a zemědělství

Panelová výstava na střeše Národního zemědělského muzea od 30. 6. do 31. 8. 2020.

Přestože je agrolesnictví moderní metodou hospodaření, sahají jeho kořeny do dávné historie. Systém, kdy na poli rostly stromy a současně se zde polařilo nebo se pásl dobytek, byl kdysi častý i v českých zemích. Nevydržel však nástup intenzivního zemědělství a s rozvojem mechanizace postupně dřeviny – stromy i keře – na polích ustoupily traktorům a kombajnům. Společně s nimi zmizel z polí stín, vláha i úkryty pro drobné živočichy i celková propojenost krajiny. Přeširoké lány postihuje velmi často větrná a vodní eroze.  Potřeba mimoprodukčních i produkčních funkcí, které poskytuje  agrolesnictví v zemědělské krajině, opět stoupá a stále častěji se objevuje v hledáčku výzkumníků i zemědělců po celém světě.

Výstava Agrolesnictví – příležitost pro krajinu a zemědělství vám představí agrolesnický systém v různých formách a z různých pohledů. Seznámí vás jak s historií, tak i produkčními a neprodukčními přínosy agrolesnictví včetně adaptace ke klimatickým změnám, pro biodiverzitu, ale i pro zlepšení vodního režimu v krajině. Součástí prezentace budou praktické ukázky ze světa i Evropy, ale i například výsledky sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami zemědělci bez ohledu na způsob hospodaření, velikost či formu zemědělského podnikání.

Výstavu připravila Asociace soukromého zemědělství ČR ve spolupráci s Českým spolkem pro agrolesnictvíČeskou zemědělskou univerzitou v PrazeMendelovou univerzitou v BrněVýzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictvíVýzkumným ústavem živočišné výrobyBotanickým a Etnologickým ústavem Akademie věd ČR.  Součástí výstavy budou také doprovodné přednášky.