Přeskočit na obsah

Záznam z agrolesnické konference/workshopu

7. 12. 2018 proběhla konference/workshop „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“ na České Zemědělské Univerzitě v Praze.

Konference se zúčastnilo celkem 82 účastníků, mezi nimiž byli zemědělci, zástupci z ministerstev a krajů, výzkumných institucí, a studenti.

Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na další agrolesnická setkání.

Záznam z konference je možné sledovat na následujícím odkazu:

http://mediasite.czu.cz/Mediasite/Catalog/catalogs/konference-agrolesnictvi-2018

 

Zde jsou k dispozici prezentace, které byli promítnuté během konference.

1. Lojka_Agrolesnictví (ALS) novinka nebo návrat k tradicím současný stav ALS v ČR a Evropě

2. Krcmarova_Historie a současnost stromů na zemědělské půdě

3. Houška_Ekologické aspekty ALS

4. Blazejova_Současný stav a možnosti rozšiřování ALS systému v zemědělské krajině na jižní Moravě

5. Kotrba_Silvopastorální agrolesnictví

6. Weger_Pěstování rychle rostoucích dřevin v agrolesnictví

7. Doležalová_Právní východiska pěstování dřevin na zemědělských pozemcích

7. Jobbiková_Právní a administrativní východiska pěstování dřevin na zemědělských pozemcích

 

Zde jsou k dispozici zápisy z workshopů, kde byla diskutována tato témata: 

Agrolesnictví na orné půdě

Socio-ekonomické funkce ALS a legislativní aspekty

Agrolesnictví a chov hospodářských zvířat

Tradičních ALS s vysokou přírodní a kulturní hodnotou

Zápis z workshopů