AKTUALITY

Pozvánka na konferenci/workshop: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci/workshop výzkumného projektu TAČR ÉTA na téma „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“, která proběhne: v pátek 7. 12. 2018 od 8:30 do 17:00 na České zemědělské univerzitě v Praze, Kruhová hala (RKUI) Kamýcká 129, 165… Číst dále »Pozvánka na konferenci/workshop: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Nový agrolesnický projekt: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Základní informace o projektu Název projektu: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny Poskytovatel: Technologická agentura ČR Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Identifikační kód projektu: TL01000298 Doba řešení: 2018 – 2020 Hlavní příjemce:… Číst dále »Nový agrolesnický projekt: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Aleš Erber: Agrolesnictví – budoucnost českého zemědělství a výzva pro lesní školkaře?!

Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslným systémem, ačkoliv jeho implementace do české krajiny není tak dynamická, jak bychom si přáli. Přitom mimoprodukční funkce ALS eliminují celý výčet výše zmíněných nedostatků, jež trápí českou krajinu. Zároveň může být tento systém velmi zajímavý i… Číst dále »Aleš Erber: Agrolesnictví – budoucnost českého zemědělství a výzva pro lesní školkaře?!

DEKLARACE jako výstup ze semináře „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“, Poslanecká sněmovna PČR, 10. květen 2018.

Dáváme tímto k uveřejnění Deklaraci jako výstup ze semináře „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu„: Text Deklarace   Význační signatáři deklarace (dle abecedního pořádku) z řad účastníků semináře: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. (Náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, MŽP) Mgr. Radek Holomčík (poslanec… Číst dále »DEKLARACE jako výstup ze semináře „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“, Poslanecká sněmovna PČR, 10. květen 2018.

Pozvánka na seminář v prostorách PS PČR na téma „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“

Český spolek pro agrolesnictví si Vás dovolujeme pozvat na seminář konaný v PS PČR, který pořádá s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. ve spolupráci s poslanci Ing. Marianem Jurečkou, členem Zemědělského výboru a Mgr. Radkem Holomčíkem, místopředsedou Zemědělského… Číst dále »Pozvánka na seminář v prostorách PS PČR na téma „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“

O tom, jak se může stát zemědělec agrolesníkem, vypráví v exkluzivním rozhovoru Radim Kotrba pro www.Agropress.cz“

Agrolesnictví v ČR očima průkopníka Nedávno jsme publikovali obecný článek o Agrolesnictví, který si můžete přečíst ZDE. Nyní si můžeme přečíst rozhovor s jedním z průkopníků tohoto způsobu hospodaření Ing. Radimem Kotrbou, Ph.D., který se s námi podělil o nejdůležitější informace, zkušenosti i problematiku. Jak… Číst dále »O tom, jak se může stát zemědělec agrolesníkem, vypráví v exkluzivním rozhovoru Radim Kotrba pro www.Agropress.cz“

Člen našeho spolku Radim Kotrba odpovídal na otázky s tématikou agrolesnických systémů

Vybrané články 9. ledna Agrolesnictví – budoucnost české krajiny? Agrolesnictví nebo-li „agroforestry“ je hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, které kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově nebo časově. Prvotní cíl tohoto hospodaření je vzájemná kombinace produkce obou… Číst dále »Člen našeho spolku Radim Kotrba odpovídal na otázky s tématikou agrolesnických systémů

Seminář „Rychle rostoucí dřeviny pro zem. a lesnické využití v podmínkách ČR“

Informujeme Vás o konání semináře na téma „Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky“ Rychle rostoucí dřeviny na zemědělské a lesní půdě jsou doprovodnými prvky agrolesnických systémů. Nové poznatky z výzkumné instituce VÚKOZ s praktickými ukázkami v rámci exkurze jsou… Číst dále »Seminář „Rychle rostoucí dřeviny pro zem. a lesnické využití v podmínkách ČR“

Agrolesnická exkurze do Francie

S Českým spolkem pro agrolesnictví do jižní Francie Český spolek pro agrolesnictví (národní pobočka evropské EURAF) v druhém květnovém týdnu letošního roku exkurzní cestu za agrolesnictvím do Francie – přesněji do oblasti Montpellier a Toulouse. Cesta je zaměřena jednak na výzkumné plochy agrolesnických systémů (panství Restinclières poblíž… Číst dále »Agrolesnická exkurze do Francie