Přeskočit na obsah

AKTUALITY

Český spolek pro agrolesnictví se zapojil do mezinárodního projektu AGFOSY

Projekt „Agrolesnictví: Příležitost pro evropskou krajinu a zemědělství“ (AGFOSY) si klade za cíl seznámit zemědělce, vlastníky půdy, ale také specialisty z řad státní správy, jakým způsobem lze efektivně kombinovat pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Díky projektu AGFOSY by měl vzniknout komplexní a zároveň flexibilní vzdělávací… Číst dále »Český spolek pro agrolesnictví se zapojil do mezinárodního projektu AGFOSY

Záznam z agrolesnické konference/workshopu

7. 12. 2018 proběhla konference/workshop „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“ na České Zemědělské Univerzitě v Praze. Konference se zúčastnilo celkem 82 účastníků, mezi nimiž byli zemědělci, zástupci z ministerstev a krajů, výzkumných institucí, a studenti. Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit… Číst dále »Záznam z agrolesnické konference/workshopu

Konference/workshop Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny. Již tento pátek 7.12.2018 na ČZU!

Již tento pátek se uskuteční konference/workshop výzkumného projektu TAČR ÉTA na téma „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“. Konference/workshop je akce organizovaná v rámci projektu TAČR ÉTA (TL01000298). Hlavním cílem konference je seznámit veřejnost s Agrolesnickými systémy, jejich potenciálem a možnou… Číst dále »Konference/workshop Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny. Již tento pátek 7.12.2018 na ČZU!

Otevřený dopis vládě ČR – Open letter to the Government of the Czech rep.

    V pátek 9.11.2018 jsme doručili na podatelnu úřadu vlády dopis podepsaný 13-ti význačnými osobnostmi naší akademické sféry v oblasti zemědělství a životního prostředí a také profesními organizacemi či význačnými zemědělci. Dopisem chceme vyjádřit podporu přistoupení ČR k chartě ICRAF (World Agroforestry Center se… Číst dále »Otevřený dopis vládě ČR – Open letter to the Government of the Czech rep.

Pozvánka na konferenci/workshop: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci/workshop výzkumného projektu TAČR ÉTA na téma „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“, která proběhne: v pátek 7. 12. 2018 od 8:30 do 17:00 na České zemědělské univerzitě v Praze, Kruhová hala (RKUI) Kamýcká 129, 165… Číst dále »Pozvánka na konferenci/workshop: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Nový agrolesnický projekt: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Základní informace o projektu Název projektu: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny Poskytovatel: Technologická agentura ČR Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Identifikační kód projektu: TL01000298 Doba řešení: 2018 – 2020 Hlavní příjemce:… Číst dále »Nový agrolesnický projekt: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Aleš Erber: Agrolesnictví – budoucnost českého zemědělství a výzva pro lesní školkaře?!

Tento způsob zemědělského hospodaření využívající lesní dřeviny je důmyslným systémem, ačkoliv jeho implementace do české krajiny není tak dynamická, jak bychom si přáli. Přitom mimoprodukční funkce ALS eliminují celý výčet výše zmíněných nedostatků, jež trápí českou krajinu. Zároveň může být tento systém velmi zajímavý i… Číst dále »Aleš Erber: Agrolesnictví – budoucnost českého zemědělství a výzva pro lesní školkaře?!

DEKLARACE jako výstup ze semináře „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“, Poslanecká sněmovna PČR, 10. květen 2018.

Dáváme tímto k uveřejnění Deklaraci jako výstup ze semináře „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu„: Text Deklarace   Význační signatáři deklarace (dle abecedního pořádku) z řad účastníků semináře: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. (Náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, MŽP) Mgr. Radek Holomčík (poslanec… Číst dále »DEKLARACE jako výstup ze semináře „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“, Poslanecká sněmovna PČR, 10. květen 2018.

Pozvánka na seminář v prostorách PS PČR na téma „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“

Český spolek pro agrolesnictví si Vás dovolujeme pozvat na seminář konaný v PS PČR, který pořádá s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. ve spolupráci s poslanci Ing. Marianem Jurečkou, členem Zemědělského výboru a Mgr. Radkem Holomčíkem, místopředsedou Zemědělského… Číst dále »Pozvánka na seminář v prostorách PS PČR na téma „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“

O tom, jak se může stát zemědělec agrolesníkem, vypráví v exkluzivním rozhovoru Radim Kotrba pro www.Agropress.cz“

Agrolesnictví v ČR očima průkopníka Nedávno jsme publikovali obecný článek o Agrolesnictví, který si můžete přečíst ZDE. Nyní si můžeme přečíst rozhovor s jedním z průkopníků tohoto způsobu hospodaření Ing. Radimem Kotrbou, Ph.D., který se s námi podělil o nejdůležitější informace, zkušenosti i problematiku. Jak… Číst dále »O tom, jak se může stát zemědělec agrolesníkem, vypráví v exkluzivním rozhovoru Radim Kotrba pro www.Agropress.cz“

Podpořte organizaci Evropské agrolesnické konference, která se bude konat v květnu 2024 v Brně.
This is default text for notification bar